Med štirimi stenami

Varna navezanost

roke
foto: Wikimedia Commons

Navezanost je posebna čustvena vez, ki se vzpostavi med otrokom in pomembno drugo osebo v najzgodnejšem obdobju otrokovega življenja. V psihoanalitičnem jeziku je ta oseba primarni objekt – mama ali druga oseba, ki skrbi za otroka. Na to osebo se otrok obrne, kadar potrebuje tolažbo. Preko tega odnosa dobi otrok predstavo o sebi in okolici.

»Najbolj pomembno je prvo leto otrokovega življenja,« pravi Breda Pavlovič, specializantka psihoterapije transakcijske analize in vzgojiteljica z dolgoletnimi izkušnjami na preventivnem – psihoanalitičnem oddelku viških vrtcev v Ljubljani.

Kakšna je varna navezanost? Kako vzpostaviti preventivni odnos za varno navezanost in v kakšni obliki v odraslosti privrejo na dan ne-varne navezanosti? Ali se navezanost v zadnjem času spreminja?

Breda Pavlovič

Breda Pavlovič

foto: Jana Bajželj