Slovenska zemlja v pesmi in besedi

Radijska oddaja že več kot štiri desetletja predstavlja ljudsko kulturo slovenskega etničnega ozemlja. Poslušalce povezuje z živim izročilom ter duhovno kulturo Slovencev nekoč in danes. Opazuje, prepoznava in predstavlja tista kulturna dogajanja, ki odražajo slovensko glasbeno narodopisno dediščino. Terenski posnetki pa bogatijo arhiv slovenske ljudske glasbe in prispevajo k trajnemu ohranjanju samobitnega izročila. Za oddajo, terenska snemanja in arhiv skrbi urednica mag. Simona Moličnik.

Kranjski furmani

V slovenskem glasbenem življenju so to zadnji ostanki čvrstega, harmonsko ubranega večglasnega moškega petja ljudskih pesmi in spretnega godčevskega muziciranja starih plesnih viž.

Gregorjevo, ko gre luč v vodo in se prične pomlad

Oris šege od današnjih prireditev osvetljenih plavajočih predmetov nazaj do mitoloških obredij, povezanih z vodo in ognjem.

Sem pevec in peti je vse mi na sveti

Vrednota petja je v Konjicah navzoča od prve pisne omembe kraja leta 1146

Dekle prosila je Boga, da b’šla meglica z jezera

Le enkrat na sto let se razkrije človeku skrivnost, če je ne zapišeš, se zopet zastre!

Rezija, wes čakamo

Da lipa mo, ma Rezija, tï sy na lipa rožica… Dolina Rezije obiskovalca objame in v objemu hodi z njim.

Tiha zemlja, pesemsko izročilo z Radiš in iz okolice

Ljudska pesem je bila ljudem v oporo v lepih in hudih časih. Tudi v izgnanstvu.

Brina, Eka in Marija Vogelnik

Generacijski trikotnik z nosilnimi oglišči treh žena s priimkom Vogelnik.

Zarja Velike Račne

Njih glasbeni svet je kot zarja: jasen, čist in skrivnosten.

Veličastnih 50: “Pleši, poj, oder je tvoj”

Resnica je drugačan, folklora pomeni znanje ljudstva.

Kranjski furmani

"Lepših fantov pa res ni, kot so kranjski furmani."