Podari delovno izkušnjo

Matija išče delovno izkušnjo

Med iskalci delovne izkušnje v projektu Podari delovno izkušnjo, ki ga vodi Društvo prijateljev mladine Koroške, je tudi Matija Bregar iz okolice Ivančne Gorice. Star je 25 let in je po poklicu ekonomski tehnik. Končal je srednjo šolo v ljubljanskem zavodu za slepo in slabovidno mladino in je uspešno opravil tudi poklicno maturo. Trenutno je […]

Podari delovno izkušnjo

Ti ljudje se še posebej potrudijo in so zelo skrbni

V ponedeljkovi rubriki Podari delovno izkušnjo vsak teden opozarjamo na dobre prakse zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami  in invalidov pri delodajalcih. Obenem pa želimo tudi poudariti, da delodajalci lahko izpolnijo svojo kvoto tudi na ta način, da sklenejo pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom. S pozitivnimi izkušnjami pri zaposlovanju invalidov in […]

Podari delovno izkušnjo

Kvotni sistem prinaša dobre rezultate

Kvotni sistem zaposlovanja invalidov nalaga delodajalcem obveznost, da v skupnem številu zaposlenih delavcev zaposlujejo predpisan odstotek invalidov. Izvzeti so zaposlitveni centri, invalidska podjetja ter tuja diplomatska in konzularna predstavništva. Kvotni sistem nadzira invalidski sklad, ki deluje pod okriljem Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije. O izpolnjevanju kvote, spodbudah za delodajalce in trendih […]

Podari delovno izkušnjo

Postopek zaposlovanja invalidov je preveč zbirokratiziran

Za invalida, ki si resnično želi delati, je zaposlitev začetek nove življenjske zgodbe. To smo v rubriki Podari delovno izkušnjo že velikokrat poudarili. Tudi za delodajalca je zaposlitev osebe z invalidnostjo novo poglavje v njenem poslovanju. Strah, iskanje kandidatov za zaposlitev, izbor in prilagajanje omejitvam, ki jih ima invalid, pa še neskončen spisek potrebnih potrdil. […]

Podari delovno izkušnjo

Ljudje s posebnimi potrebami ne potrebujejo donacij, ampak delovne izkušnje in zaposlitev

Projekt Društva prijateljev mladine Koroške Podari delovno izkušnjo, ki ga medijsko podpiramo na Prvem programu Radia Slovenija, je v dobrem letu delovanja pokazal pozitivne rezultate, saj so se v projekt začeli prijavljati iskalci delovne izkušnje iz vse Slovenije. Slabše se je projekt prijel med delodajalci iz drugih slovenskih regij, saj so med ponudniki delovnih izkušenj […]

Podari delovno izkušnjo

“Lepo je, če daš invalidu priložnost, še lepše je, ko vidiš, da zelo dobro opravlja svoje delo.”

V podjetju je zaposlenih nekaj manj kot 50 ljudi, zato so se znašli  v kvotnem sistemu, ki jim nalaga obveznosti.  Njihov partner je družba Centerkontura, ki jim opravlja storitev čiščenja poslovnih prostorov. To je sicer prva izkušnja njihovega podjetja z invalidi oziroma z osebami s posebnimi potrebami, vendar je pozitivna.

Stran 2 od 912345...Zadnja »