Podari delovno izkušnjo

“Lepo je, če daš invalidu priložnost, še lepše je, ko vidiš, da zelo dobro opravlja svoje delo.”

V podjetju je zaposlenih nekaj manj kot 50 ljudi, zato so se znašli  v kvotnem sistemu, ki jim nalaga obveznosti.  Njihov partner je družba Centerkontura, ki jim opravlja storitev čiščenja poslovnih prostorov. To je sicer prva izkušnja njihovega podjetja z invalidi oziroma z osebami s posebnimi potrebami, vendar je pozitivna.

Podari delovno izkušnjo

Država bi bila lahko dober vzgled, pa ni!

Zavod Ljubljanski zaposlitveni center (LZC) vstopa v enajsto leto svojega delovanja. Zaposlenim invalidom na zaščitenih delovnih mestih omogoča delo v programu čiščenja poslovnih prostorov. Delo za svoje zaposlene pridobivajo na trgu, kar pa ni lahko. Strokovna delavka Alma Kare pojasnjuje, da je potrebno vložiti veliko truda za pridobitev in ohranitev dela. Po njenem mnenju javni […]

Podari delovno izkušnjo

Dobrovita – vse urejeno

Čiščenje prostorov, urejanje okolice in zelenih površin, sestavljanje proizvodov in pakiranje izdelkov so tradicionalna dela za ranljive skupine, med katerimi so tudi invalidi. Tovrstne storitve opravljajo tudi zaposleni v Dobroviti, družbi za usposabljanje in zaposlovanje invalidov. Konkurenca na trgu je za te dejavnosti zelo velika, zato se srečujejo s težavo, kako zagotoviti delo svojim zaposlenim. […]

Podari delovno izkušnjo

“Ni nas strah, da ne bi prebrodili prvega leta.”

Za invalidne osebe je pridobitev zaposlitve še veliko večji zalogaj kot za vse ostale, saj se jih delodajalci, ki se praviloma ozirajo po mladih, zdravih delavcih, kar malce otepajo. Socialna podjetja so zagotovo ena od njihovih priložnosti. Ena takih se sedaj ponuja z ustanovitvijo socialnega podjetja Medobčinskega društva invalidov Litija – Šmartno. Društvo v svojih […]

Podari delovno izkušnjo

V Korakovem zaposlitvenem centru je najbolj uspešen program poslovnih daril

Center Korak v Kranju za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo po prometnih in športnih nezgodah, padcih in možganski kapi je od leta 2012 bogatejši za zaposlitveni center, ki zaposluje devet invalidov in tri strokovne delavce. Nastal je iz želje, da svojim uporabnikom ponudijo zaposlitev pod posebnimi pogoji. Imajo tri osnovne večje programe, poslovnih daril iz […]

Podari delovno izkušnjo

Tom Zajšek: “Motivacija ni zaslužek, ampak občutek koristnosti.”

Tom Zajšek, strokovni delavec in direktor Zaposlitvenega centra Papilot Posavje, poudarja, da občutek koristnosti invalidi dobijo s tem, ko opravljajo delo. Na ta način niso odrinjeni na rob družbe. Naloga strokovnih delavcev pa je, da odkrivajo njihove potenciale in omogočajo njihovo samoaktualizacijo. Problem zaposlitvene rehabilitacije pa vidi v tem, da tisti, ki prejemajo socialne transferje, […]

Stran 1 od 712345...Zadnja »