Naše poti

Naše poti

Večplastna vloga romskih pomočnikov v šolskem sistemu, se kaže v njihovem delu z romskimi otroki v vrtcih ali šolah in pri vzpostavljanju in ohranjanju stikov staršev s šolo. Nadgrajevanje njihovega znanja je zato pomembno za kakovostno opravljanje dela. V program javnih del je trenutno vključenih okoli 99 Romov. Kako še izboljšati politiko zaposlovanja ranljivih skupin, […]

Naše poti

Naše poti

Svet romske skupnosti predstavlja interese le te v razmerju do državnih organov. Te dni obeležuje 10 let delovanja, zato smo preverili kako uspešno je bilo njegovo delovanje. Bili smo na nacionalnem posvetu na temo vključevanja Romov in migrantov v šole, ki ga je v skupaj s partnerji pripravila Mednarodna fakulteta za poslovne in družbene študije […]

Naše poti

Naše poti

Komisija za integracijo romske skupnosti, ki dobro leto deluje pod okriljem skupnosti občin Slovenije, je presenečena, da je vlada potrdila nacionalni program ukrepov za Rome, saj naj je bi upošteval želja in predlogov občin. Vsebovati bi moral, pravijo več restriktivnih ukrepov in merljivih ciljev. Diskriminacijo pogosto enačimo s stališča etnične pripadnosti, zelo redko govorimo o […]

Naše poti

Naše poti

Nova finančna perspektiva prinaša številne nove projekte, vedno več poudarka je na izobraževanju. Eno takšnih področjih je izobraževanje odraslih, še posebej tistih z manj priložnostmi, ki so pripadniki ranljivih skupin, med katerimi so tudi Romi. Pri tovrstnih programih aktivno sodeluje lendavska Ljudska univerza. Televizijska oddaja, So vakeres – Kaj govoriš, je v soboto obeležila pomemben […]

Naše poti

Naše poti

Vlada je sprejela petletni  Nacionalni program ukrepov za Rome, katerega cilja sta izboljšanje položaja in pospeševanje socialne vključenosti, ter zmanjšanje socialne izključenosti pripadnikov romske skupnosti. Prednostna področja ostajajo enaka, novost je vsakoletna evalvacija programa. Potrjen nacionalni program ukrepov je eden ključnih dokumentov za romsko skupnost, pravi predsednik sveta romske skupnosti, Jožek Horvat Muc. Bolj dodelani bi […]

Naše poti

Naše poti

Varuhinja človekovih pravic, Vlasta Nussdorfer je predsedniku državnega zbora, Dr. Milanu Brglezu  in predsedniku Slovenije, Borutu Pahorju predala letno poročilo Varuha za leto 2016. Ob tem je izpostavila priporočila, ki so bila upoštevana in na katerih področjih mora država še ukrepati. Položaj Romov in Sintov v Evropi je vse pogosteje na dnevnem redu evropskega  parlamenta. […]

Stran 1 od 2112345...1020...Zadnja »