Na današnji dan

Podroben pregled dogodkov, rojstev in smrti na današnji dan.

19. november

Na današnji dan pred 390-imi leti se je v Lübecku rodil polihistor ERASMUS FRANCISCI, s pravim imenom Erasmus von Finx. Po študiju prava na različnih […]

18. november

Politik FRANC CORONINI je na Dunaju študiral pravo in filozofijo, stopil v vojaško službo in bil leta 1866 med avstrijsko-prusko vojno huje ranjen. Odtlej je […]

17. november

Čeprav filozof FRANC SAMUEL KARPE kot izrazit predstavnik razsvetljenstva na Slovence ni neposredno vplival, je s svojim delovanjem na tujem postal pomemben vrstnik in sodobnik […]

16. november

Po popolnem zastoju v tiskanju slovenskih knjig po obdobju protireformacije konec 16. stoletja so se časi spremenili šele stoletje pozneje. Duhovništvo je nadaljevalo delo protestantskih […]

15. november

Za tobak je Evropa izvedela šele v petnajstem stoletju, ko se je Krištof Kolumb vrnil iz Amerike, prepričan, da je našel zahodno morsko pot v […]

14. november

CECILIJA PODKRAJŠEK sodi v prvi slovenski igralski rod. Rodila se je na današnji dan leta 1853 v Ljubljani. Izučila se je za šiviljo, vendar ji […]

13. november

Naše največje obmorsko turistično središče Portorož se v pisnih virih prvič omenja leta 1202, naslednja stara listina – hrani jo piranski arhiv – pa nosi […]

12. november

Kronist in zgodovinar Janez Vetrinjski je iz Švice prišel v cistercijanski samostan v Vetrinju na Koroškem in bil tam leta 1312 izvoljen za opata. Kot […]

11. november

Zgodovinar MARTIN BAVČER se je rodil na današnji dan leta 1595 v Selu na Vipavskem. Leta 1616 je v Ljubljani stopil v jezuitski red, noviciat […]

10. november

Nemški teolog avguštinec MARTIN LUTHER je pred pol tisočletja sprožil protestantsko reformacijo in s tem se je zahodni krščanski svet znašel v hudi duhovni krizi. […]