Na današnji dan

Podroben pregled dogodkov, rojstev in smrti na današnji dan.

18. december

TOMAŽ ROMIH je bil v začetku 20. stoletja priznan šolnik, narodni buditelj in javni delavec. Rodil se je na današnji dan leta 1853 v Dobju […]

17. december

Geograf in zgodovinar FRAN OROŽEN se je ukvarjal predvsem z metodiko geografije. Rodil se je na današnji dan leta 1853 v Laškem. Zemljepis in zgodovino […]

16. december

Ob začetku krščanstva med Slovenci se je med evropskimi samostani razširila navada, da so se med seboj povezovali v molitvi, in to zapisovali v bratovščinsko […]

15. december

Čeprav je LAVOSLAV SCHWENTNER – rodil se je na današnji dan leta 1865 na Vranskem – imel nekaj predhodnikov med Slovenci in priseljenimi založniki, upravičeno […]

14. december

Na današnji dan pred 370-imi leti se je v Kočevju rodil baron JANEZ DANIJEL ERBERG. Dvajsetleten je na graški univerzi doktoriral iz filozofije, štiri leta […]

13. december

Proti koncu 17. stoletja se je pod italijanskim vplivom tudi na slovensko ozemlje začela širiti misel, naj bi nosilke kulturnega dela postale posebne družbe, akademije. […]

12. december

Potopisec, zgodovinar in glasbenik JOSIP LAVTIŽAR je po študiju bogoslovja v Ljubljani služboval v različnih krajih po Gorenjskem, leta 1886 pa je v Regensburgu končal […]

11. december

Dela stavbenika JURKA IZ LOKE so izpričana za leta od 1513 do 1529. V listinah je omenjan kot zidar in pozneje tudi kot kamnosek. 1513. […]

10. december

Na današnji dan pred 140-imi leti se je v Ljubljani rodil pripovednik, publicist in strokovni pisec JOSIP CIRIL OBLAK. Pravo je študiral na Dunaju in […]

9. december

Auerspergi ali Turjačani so bili ena pomembnejših kranjskih plemiških rodbin, iz nje je izšlo mnogo vojaških častnikov ter upravnih in političnih funkcionarjev. Med temi je […]