Gymnasium.eu

Evropa na udaru telekracije

Ali mediji ustvarjajo resničnost ali so le njen odsev? Kakšno je poslanstvo javnih medijev? Katera vrednota prevlada – pravica do svobode govora ali pravica do enakosti in človeškega dostojanstva? In zakaj klikamo na lažne novice? O tem v drugi polfinalni oddaji Gymnasium.eu! Lažne novice Liberty Writers News je spletna stran z lažnimi novicami, ki sta […]

Gymnasium.eu

Zakaj Snowden ni zadnji žvižgač?

Po prvi terenski polfinalni oddaji vabljeni k glasovanju za Šolo za hortikulturo in vizualne umetnosti ali Gimnazijo Kranj: Edward Snowden je leta 2013 razkril množičen nadzor ameriških obveščevalnih služb nad elektronskimi komunikacijami v ZDA in izven njih in to v času, ko je Evropski parlament sprejemal obsežno reformo zakonodaje o varstvu podatkov v EU. Razkriti […]

Gymnasium.eu

Orožje v vsak žep?

Evropski parlament je v torek sprejel posodobitve skupne evropske zakonodaje o orožju, ki bodo okrepile nadzor nad orožjem za streljanje z vadbenimi naboji. Evropski poslanci poudarjajo, da zakonodajne posodobitve kažejo ravnotežje med interesi zakonitih lastnikov orožja, kot so športni strelci ali lovci, in potrebo po krepitvi splošne varnosti v Evropi. Kritiki sicer opozarjajo, da se […]

Gymnasium.eu

Pomen nagrad in vrednot Evropske unije

V Evropski uniji že več kot petdeset let vladajo mir, stabilnost in blaginja, dvignil se je življenjski standard in uvedena je bila skupna evropska valuta evro. Evropska unija je leta 2012 prejela Nobelovo nagrado za svoja prizadevanja za mir, spravo, demokracijo in človekove pravice v Evropi.  Eden glavnih ciljev EU je uveljavljanje človekovih pravic, in […]

Gymnasium.eu

V kakšnem okolju bomo živeli?

V drugi netekmovalni in terenski oddaji je šla ekipa Gymnasiuma.eu k zamejcem v Trst. Z dijaki iz Državnega znanstvenega liceja Franceta Prešerna in Državnega tehničnega zavoda Žige Zoisa smo se pogovarjali o okolju in (ne)odvisnosti Evrope od energentskih virov izven njenih meja. Energetska neodvisnost in obrat k zeleni energiji sta visoko na listi prioritet razvoja […]

Gymnasium.eu

Z mladimi koroškimi Slovenci o večjezičnosti

Projekt Gymnasium.eu bomo med zimskimi počitnicami v Sloveniji nadaljevali pri zamejcih. V Celovcu smo se z dijaki Zvezne gimnazije in zvezne realne gimnazije za Slovence in Dvojezične zvezne trgovske akademije pogovarjali o multikulturnosti in večjezičnosti. Temi sta v zadnjem času še posebej aktualni in tudi povezani: prav materni jezik je bistveni element kulturne identitete.  Zanimalo […]

Stran 1 od 612345...Zadnja »