Vlasta Jeseničnik - Dopisnica iz Moskve

Kaliningrajska regija

Oblasti pozivajo domače in tuje vlagatelje, naj vlagajo v avtomobilsko in strojno industrijo, turizem, ribjo predelovalno industrijo in kmetijstvo