Neli Skulj - Sodelavka za organizacijo in poslovanje